23. märts 2013

Jäljed. Täidisega.

Tihased tekitavad pudi.

8. märts 2013

Harilik paelsammal (Metzgeria furcata)

Vaatame, mida haavatüvel leida võib. Helviksammalde hulka kuuluv harilik paelsammal Metzgeria furcata roomab puukoorel peente haruliste paeltena, kokku kuhjudes moodustab kauneid volange. Nii paelsammal kui sulgjas õhik Neckera pennata (pildi ülemises osas õhuliste sulgedena kasvav) on vääriselupaiga tunnusliigid, aga siiski üsana sagedased samblad. Suure pildi allosas kasvab kähar salusammal Eurhynchium angustirete, ülemise pildi vasakus ääres ja paremal on korbasõõrik Radula complanata, mõlemad väga tavalised. Heledad laigud on tõenäoliselt harilik jahusamblik Phlyctis argena.